" Temizlenmek Güzeldir"
Oteller
Restaurant'lar
Devlet ve Özel Hastahaneler
Sosyal Tesisler
Dinlenme Tesisleri
Umuma Açık Tuvaletler

Tüm Kara–Hava–Deniz ve Demiryolları Terminalleri

AVM ler
Oteller
Restaurant'lar
Sosyal Tesisler

Devlet ve Özel Hastahaneler

Dinlenme Tesisleri
Umuma Açık Tuvaletler

Tüm Kara–Hava–Deniz ve Demiryolları Terminalleri

AVM ler
Ulusal Patent Basvuru Mo : TR2020/08742 ve Uluslararasi Patent Basvuru No : PCT/TR2020/050564
Ulusal Patent Basvuru Mo : TR2020/08742 ve Uluslararasi Patent Basvuru No : PCT/TR2020/050564